King's IndianE90

Stig Tjomsland
Brede Kvisvik

NM Elite 2012 (8)
2012


Tjomsland hadde gjort en dårlig turnering så langt og var tydelig ikke i form. Jeg hadde to strake tap, og i begge hadde jeg hatt muligheter til å stå best. Derfor var jeg klar til å revansjere meg i nest siste runde.

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. h3 Tjomsland spiller Makagonov-systemet i Konge-Indisk, som er regnet for svært solid og har gitt mange sortspillere hodepine gjennom tidene. Jeg vurderer selv å spille det som hvit dersom jeg skal få sjansen. 6... e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. g4 Ikke det mest spilte alternativet, da 9.Sd2 er mer populært. Planen til hvit er enkel og ofte effektiv. Ved å hindre sorts spill på kongefløyen kan han demme opp for sorts klassiske angrep og kanskje få angrepsmuligheter selv. Sort har låst av dronningfløyen med manøveren ...a5 og ...Sa6, så det er på kongefløyen det skal skje. 9... Qe8 Med planen ...Sd7 med stålkontroll på feltet c5. 10. Rg1 Nd7 11. Qd2 Dette scorer dårlig ifølge databasen. Dette er en plan jeg ikke har sett før, men det virker feil å prøve å bytte av sortfelteren så tidlig. Man kan allikevel ikke kritisere hvit for mye da kan fjerner en viktig forsvarsbrikke og svekker de sorte feltene rundt kongen og ...g6 har etterlatt seg. 11... Ndc5 12. Bh6 Bd7 13. Bxg7 Kxg7 14. Qe3 a4 15. a3 Hvit må nesten stoppe denne bonden før den kommer til a3. En slik "pawn-wedge" er meget sterk i et eventuelt sluttspill senere i partiet. 15... Nb3 Dette er naturligvis bakdelen med det forrige trekket. Sort tar terreng på dornninfløyen og har nå d5-feltet til disposisjon. 16. Rd1 Nac5 17. Rg3 f6 Planen var å alltid kunne møte g5 med .. .f5 uten å gi hvit sjansen til å ta på f6. 17... Rh8 18. Be2 h5 18. Be2 Ra6 19. Kf1 Rb6 Sort fortsette å bygge seg opp på dronningfløyen og dette tårnet vil gi motspill i b-linja når hvit setter i gang sitt angrep for fullt. 20. Kg2 Rf7 21. Kh1 Re7 Sorts plan er å spille ...Sd4 og det vil henge på e4 dersom denne springeren tas. 22. Nh4 Nd4 23. Nf5+!? Et interessant offer som objektivt sett kanskje ikke er så sunt. Jeg hadde regnet på dette, men fant ikke noen god måte å ta imot offeret på. 23... Bxf5? 23... gxf5! 24. gxf5+ Kh8 25. Qh6 Rf7 26. Bh5 Var det jeg hadde sett på, men her misset jeg det sterke 26... Qf8! Og det ser ut som om sort holder det materielle overtaket. ... Tg7 følger. 24. gxf5 g5 Hvit truet fxg6 fulgt av Lh5. 25. h4! Hvit utvikler nå et farlig initiativ. 25... Rxb2 Jeg regnet dette som den beste måten å få motspill på i partiet. 25... h6 Er det objektivt beste, men jeg ville ikke forsvare meg passivt i resten av partiet. Hvit får et sterkt angrep i h-linjen. 26. hxg5 Nxe2! Et viktig mellomtrekk som fjerner deler av angrepsstyrken til hvit. 27. gxf6+ Kh8 28. Nxe2 Rf7 Hvit står bonde over og har åpne linjer mot sorts konge. Bonden på f6 kan tas når som helst, og hvit skal være pinlig nøyaktig for å holde på fordelen. 29. Rdg1 Nd7! Sort får en ny brikke med i forsvaret. 30. Nc3 Nxf6 31. Nb5?! Hvit finner ikke riktig plan her. Det er bedre å la springeren stå på c3 og heller bygge seg opp på kongefløyen. 31. Rg5 foreslås av Houdini med liten fordel hvit. 31... Rb3 Nå deltar alle sorts brikker i forsvaret. 32. Qe2 Qf8 33. Nc3? Hvit gjør en feil som er langt fra opplagt! Nå overtar sort initiativet og står plutselig til vinst. 33. f3 Var riktig, men dette er vanskelig å finne i en slik stilling. 33... Qh6+ 34. Kg2 Hvits brikker er dårlig koordinerte, og sort får en veldig god springer på f5. 34... Nh5 34... Rg7 Er enda bedre på grunn av følgende variant 35. Rh1 Rxg3+ 36. fxg3 Qg5 og alle sorts brikker mer med i angrepet. Sorts springer står ideelt på f6 der den blokkerer f5-bomden og legger press på e4. Springeren på c3 står meget utsatt til og kan ikke flytte da det henger på g3. 35. Qe3 Qxe3 Etter dette byttet er det vanskelig å gå matt og sort får en sterk springer på f4. 36. Rxe3 Rg7+ 37. Kh1 Rxg1+ 38. Kxg1 Rxa3 Sort tar en bonde og skaper en potensiell farlig fribonde i a-linja. 39. Kh2 Kg7 40. Rh3 Nf4 41. Rg3+ Kf6 42. c5 dxc5?! Her går jeg unødig inn i komplikasjoner. 42... h5! Er sterkere da det truer h4 og tårnet må flytte til et tårligere felt. 43. d6 cxd6 44. Nd5+ Nxd5 45. Rxa3 b5?! Er objektivt sett tvilsomt, men jeg kunne ikke dy meg da jeg får fire sammenhengende bønder mot tårn, og det er vanskelig å forsvare seg mot. 45... Nb6 46. Kg2 c4 47. Kf1 d5 48. exd5 Kxf5 bør også vinne for sort. 46. exd5 Kxf5 47. f3 Kf4 48. Kg2 e4 49. Kf2 exf3 50. Rxf3+ Ke4 Sort vinner en ny bonde og dette bør vinne. Tårnet blir overbelastet her. 51. Ke2 b4 52. Rh3 a3 53. Kd2 a2 54. Rh1 c4 55. Kc2 Kxd5 56. Kb2 b3 57. Rxh7? Taper direkte. 57. Ka1 Er et bedre forsøk. 57... Kd4 58. Rh4+ Kc5 59. Rxh7 d5 60. Rc7+ Kd4 61. Rb7 Ke3 62. Re7+ Kd2 Vinner for sort. 57... c3+! 58. Ka1 c2 59. Rh1 Kc4 60. Rh4+ Kc5 61. Rh1 d5 62. Kb2 Kc4 0-1 [B K]

 

CatalanE05

Brede Kvisvik
Richard Bjerke

Oslo Chess International (3)
2012


Turneringen gikk som forventet for min del ratingmessig. Jeg måtte vinne runde 8 for å ha sjans på IM-napp, men min motstander forsvarte seg bra. Jeg avslo to remistilbud og prøvde å vinne en kliss remisstilling. Jeg overspilte og tapte. I siste runde remiserte jeg mot Aryan som spilte en solid variant og utliknet etter åpningen. Vi spilte ut til konge mot springer og konge, så det var en velfortjent remis for begge. Partiet jeg vil vise er fra runde tre, der jeg slo FM Richard Bjerke etter en god prepp i Katalansk.

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 4. c4 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7. Qa4 a6 8. Qxc4 b5 9. Qc2 Bb7 10. Bd2 Dette er en av hovedvariantene, og Bjerke spiller den samme varianten som Robin anbefaler for sort. 10... Ra7 11. Rc1 Be4 12. Qb3 Nc6 13. e3 Qa8 Dette er et solid oppsett for sort. Et god alternativ er å plassere springeren på d7. 14. Qd1 b4 15. Qf1 Dette oppsettet ble først brukt av Kramnik. Planen er å sette løperen på e1 og deretter angripe løperen med Sd2. Hvit spiller deretter på den svake bonden på b5 og de svake feltene i c-linja. 15... Bd6 Bjerke er den første til å avvike fra det jeg hadde sett på hjemme. Planen hans er å bryte raskt med ...e5. Dette viser seg å være litt for aggressivt. 15... Rc8 Er et bedre trekk der sort kan kombinere planen om å bryte med ...c5 og ...e5. 16. Be1 e5?! Dette er for tidlig. Sort hadde regnet feil i fortsettelsen. 17. Nbd2! Bd5 17... exd4? Var det han hadde planlagt. 18. Nxe4 Nxe4 19. Nd2! og det ryker en offiser uansett hva sort foretar seg. 18. dxe5 18. Rxc6! Er enda sterkere enn trekket jeg fant, men jeg syntes det ble unødvendige komplikasjoner der sort får en del motspill. Den kalde Houdini viser dog at dette bør gi hvit en behagelig fordel etter 18... e4 19. Rxd6! exf3 20. Rxf6 fxg2 21. Qe2 gxf6 22. Qg4+ Kh8 23. Qf4 Og hvit fortsetter med e4-d5 og slag på g2. 18... Nxe5?! Taper bonde. 18... Bxe5 Er sterkere. 19. Rxc6! Bxb2 20. Rb1 Qxc6 21. Rxb2 og hvit står litt bedre. 19. Nxe5 Bxe5 20. Nc4! Nd7 21. Bxb4 Hvit er bonde over, men det er fortsatt mye spill i stillingen. 21... Re8 22. Bc3 Bxc3 23. Rxc3 Nf6 24. Rd1 h5 25. Rd4 c5? Sort tråkker feil tidlig, men jeg fant ikke riktig fortsettelse her. 26. Rd1? 26. Rxd5! Vinner på grunn av bindingen i diagonalen. 26... Nxd5 27. Rd3 Rd7 28. Nb6 Og sort kan gi opp. 26... Bxg2 27. Qxg2 Ne4 28. Rcd3 Qb8 29. f3 Dette kan se svekkende ut, men det jager springeren og får dronningen med i spillet. 29... Qb4 30. Qc2 Ng5 31. Kg2 Nå kan hvit avansere bøndene i sentrum og har står til klar vinst. 31... g6 32. Qb3 Forenkler stillingen, men objektivt sett ikke det beste trekket. 32. Rd6! Truer å vinne dronning med Tb6. 32... Qb7 Kan se aktivt ut da det truer bonde på f3. Dette var jeg redd for under partiet, men jeg burde funnet denne vakre kombinasjonen. 33. Rxg6+! fxg6 34. Qxg6+ Og det henger på g5 og e8. 34... Kf8 35. Qxg5 På grunn av sorts utsatte konge bør hvit vinne dette greit. 32... Qb7 33. Qxb7 Rxb7 34. b3 Rbe7 35. Rd8 Ne6 36. Rxe8+ Rxe8 37. Rd6 37. Rd7 Bør spilles med en gang. 37... Ra8 38. f4 a5 39. a4! 37... Ra8 38. Rd7 a5 39. Ne5?! 39. a4! Stopper sorts motspill. Sort kan ikke ta a-linjen da det henger på a5. 39... Rb8 40. Nxa5 c4 41. Nxc4 Rxb3 Likte jeg ikke under partiet, men dette ser ut til å vinne greit. Springeren på c4 dekker opp for sjakker på andreraden. 39... a4 Nå får sort mye motspill. 40. Nxf7?! 40. f4! Er bedre da det blir hvits konge mulighet til å sentralisere seg. 40... axb3 41. axb3 Nd8 42. Rc7 Kf8 43. Rxc5 Ra3 44. Rb5 Bør vinne for hvit. 40... axb3 41. axb3 Ra2+ 42. Kh3 Rb2 43. Re7 43. Ne5 Rxb3 44. Re7 Nf8 45. f4 Rxe3 46. Kh4 Ser ut som en forbedring. 43... Kf8 44. Rxe6 Kxf7 45. Rb6 c4 46. b4 Rb3 47. Rc6?! 47. f4! Er nok bedre 47... Rxe3 48. Rc6 Rc3 49. Kh4 Rc2 50. Kg5 Rxh2 51. Rxc4 Rh3 52. Rc3 Ser sterkt ut for hvit. 47... Rxb4 47... Rxe3 48. Rxc4 Rxf3 49. Rf4+ Var poenget mitt. 48. e4 Rb3? Dette gir hvit stor fordel igjen. 48... g5! Hindrer f4 og det virker som om sort kan klare å holde det. 49. f4 c3 50. Kh4 Rb2 51. Rxc3 Rxh2+ 52. Kg5 Rg2 53. Rc7+ Ke6 54. Rc6+ Kf7 55. Rf6+ Ke7 56. Rxg6 Rxg3+ 57. Kxh5 Re3 58. e5 Og sort gav opp i denne stillingen. En god prepp gav meg fordel etter åpningen, og jeg fikk flere muligheter til å avgjøre partiet taktisk. Da jeg avviklet til et fordelaktig sluttspill, spilte jeg unøyaktig og gav sort sjansen til å få for mye motspill. Dette var ikke mitt beste parti, men det viser hvor mye spill det er i slike stillinger. Alt i alt en grei turnering for min del, med rom for forbedringer. 1-0 [B K]