Queen's PawnA46

Tiger Hillarp Persson GM (2566)
Slavko Cicak GM (2572)

Elitserien (3)
Malmö, 2012


Jag kände mig vid gott mod inför detta partiet och blev glatt överraskad när jag fick möta Slavko. De blir alltid spännande partier när vi spelar.

1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 Varianten 2... e6 3. g3 c5 4. Bg2 cxd4 5. Nxd4 a6 6. O-O Qc7 7. c4!? är en viktig referens i förhållande till hur partiet utvecklar sig. Det är känt att Vit får bra kompensation här om Svart tar bonden. 7... Qxc4 8. Nc3 Nc6 9. Nb3 Idén är att störa svarts dam; Lf4 och Tc1 står på menyn. 9... d5 10. Bf4 Be7 11. a3!? d4!? 12. Nd2 Qc5 13. Nce4 Nxe4 14. Nxe4 Qb6 15. Nd6+ Bxd6 16. Bxd6 Kd7! 17. Bf4 Ke7 18. Bxc6 bxc6 19. Be5 c5 20. b4 f6 21. bxc5 Qxc5 22. Bxd4 Qd5 23. Rc1 Rd8 24. Rc7+ Rd7 25. Bc5+ Kf7 26. Qxd5 exd5 27. Rxd7+ 1/ 2-1/2 Dominguez Perez,L (2713)-Short,N (2685)/Havana 2010; är ett exempel på hur det kan gå i den här varianten. 3. g3 Det är givetvis inget fel på c4 här, men Sf3 ger svart färre valmöjligheter. 3... c5!? 4. Bg2 cxd4 5. Nxd4 Qc7 Efter 5... e5 6. Nb3 d5 7. Bg5 ser Svarts centrumbönder skakiga ut. 6. O-O a6 7. c4! Detta är det hårdaste draget. Nu leder alla drag utom 7...Dxc4 till att Svart får dåliga versioner av andra varianter. Efter 7. Bg5?! Nbd7 eller 7. b3 e5 kommer Svart utmärkt och 7. Nc3 e6 8. e4 leder till en Siciliansk uppställning där Svart har spelat normala drag. 7... Qxc4! Antingen detta, eller stå sämre. 7... e6 8. Nc3 Qxc4 leder till en ställning som kunde uppstått om Short hade spelat 8...Sc6 i partiet mot Dominguez ovan. Vit måste ha fin kompensation. 8. Bg5! Jag funderade inte särskilt länge på 8. Na3 Qb4 9. Bg5 (I efteranalysen såg vi på 9. Qb3 Qxb3 10. axb3 , vilket jag först tyckte var lovande. Dessvärre (?!) verkar Svart komma bra efter 10... Nbd7 11. Nab5 Rb8 12. Na7 e5!) 9... Nbd7 10. Rc1 e6 , då jag inte såg något sätt att komma vidare för Vit. Här verkar emellertid(10... d5!?) 11. e4 ge Vit en viss fördel. Å andra sidan är 10...d5 minst lika för Svart. 11... Ne5 12. f4 Nc6 13. Nxc6 bxc6 14. e5 Nd5 15. Nc4|^ 8... Nbd7 9. Nc3! e6 10. Rc1 Qb4 11. Qd2! Jag tänkte på tok för länge på detta draget, istället för att bara lita på min intuition, som direkt sa mig att det var det bästa. Här finns en bakomliggande orsak. Under hela mitt liv som schackspelare har jag varit tämligen dålig på att räkna varianter och de senaste två åren har jag främst ägnat åt att förbättra den sida av mitt spel. Nackdelen med ensidig träning är att den oftast rubbar ens känsla för vad som är korrekt; från att ha tänkt "det är så här..." så tänker man plötsligt "... men vänta... jag måste räkna efter" och följden är att besluten man tar vid brädet blir långsammare och mer omständiga. Det är på ett sätt som det ska vara; att lära sig är att lära sig av med något annat och det är därför framsteg ofta följs av sämre resultat - tillfälligt. Det enda vettiga alternativet är inte så vettigt: 11. a3 Qa5! och Vit måste hantera att löparen hänger på g5. 11... Qb6 Efter detta drag som överraskade mig så bjöd Slavko remi. Jag hade främst räknat på ställningen efter 11... Be7 12. Ncb5 Qxd2 13. Nc7+ Kf8 14. Bxd2 Rb8 då jag tyckte att Vit skulle få bra kompensation för bonden. Efter remianbudet gick jag en runda och såg på de andras partier och bedömde att jag borde spela vidare. (Speciellt som det lätt kan bli demoraliserande för ett lag när Vitspelarna tar snabba remier.) Efter att ha funderat i ytterligare tjugo minuter hade jag kommit fram till en spännande fortsättning. 12. Na4! Denna ställningen har faktiskt uppkommit tidigare om än via dragomkastning. Då spelades: 12. Bh3 Nc5? (12... Be7) 13. Bxf6 gxf6 14. Qe3 Be7 15. Rfd1 h5 16. Nf5 Qd8 17. b4 Na4 18. Nxd6+ Bxd6 19. Nxa4 h4 20. Bg2 1-0 Kovacs,G (2366)-Hoelzl,F (2381)/ Szentgotthard 2001. 12... Qd8 13. Rxc8!? Här var det bättre och avsevärt mer riskfritt att spela 13. Bxf6! poängen är att Svart inte gärna kan ta tillbaka med något annat än bonden på f6: 13... gxf6 (13... Qxf6? 14. Rc7) (13... Nxf6?! 14. Rxc8 Rxc8 15. Bxb7+/=) 14. Rc2! (14. Bh3 f5!) (14. Rc3!? d5 15. Rd1 Bg7 16. Bxd5 exd5 17. Nf5 O-O 18. Qxd5 Qe8 19. Nd6 Qxe2 20. Nxc8 Raxc8 21. Qxd7 Rxc3 22. Nxc3 Qxb2 23. Nd5 b5 24. Ne7+ (24. a4+/=) 24... Kh8 25. Qg4 Re8 26. Nf5 Bf8) (14. Qe3!? Be7 (14... h5 15. h4) 15. Rc2 O-O 16. Rfc1 f5 17. Nxe6 fxe6 18. Qxe6+ Kg7 19. Rxc8 Rxc8 20. Rxc8 Qxc8 21. Qxe7+ Rf7 22. Qg5+ Kh8 23. Bd5 Rf8 24. Nc3~/=) 14... h5 15. Rfc1 (15. h4 Ne5 16. f4 Nd7 17. Rfc1 Be7 18. Qc3 O-O 19. Bf3 f5 20. e3 Nf6 21. Qb3) 15... h4 16. Qc3 Bh6 17. e3 (17. f4 Nb6 18. Nxb6 Qxb6 19. e3 O-O 20. Qc7 Qxc7 21. Rxc7 hxg3 22. hxg3 Rb8 23. Bf3 e5 24. Nb3 b6 25. Kf2 Be6 26. Bb7) 17... O-O 18. Qb4 d5 19. Bxd5 Ne5 20. Be4 f5 21. Nb6 fxe4 22. Nxc8 hxg3 23. hxg3 Rb8 24. Ne7+ Kh8 25. Qc5+/- Denna varianten ät givetvis en aning för lång för att vara pålitlig, men den illustrerar att Vit har stark press här. 13... Qxc8 13... Rxc8? 14. Bxb7 Rc4 15. b3 är problematiskt för Svart. 14. Rc1 Qb8 15. Bxf6 gxf6 16. Qe3 Be7 Så här långt hade jag räknat och utöver det hade jag en idé som jag hade tänkt att utföra... 17. Qh6?? Detta draget är helt otroligt dåligt. Jag ägande några minuter åt att försöka fördjupa mig i det planerade 17. Bd5! , men efter några minuter (jag började få ont om tid) tänkte jag plötsligt; "det är för galet för att fungera" och då begick jag det allvarliga misstaget att spela ett drag som såg ut att vara det näst bästa. Å ja, det är det näst bästa; men det näst bästa är dåligt. Om jag hade ägnat en minut åt att bedöma ställningen efter drag 19, så hade jag aldrig spelat det. Efter 17.Ld5 har Svart tre alternativ: 17... exd5 (17... h5!? Detta missade jag i mina beräkningar poängen är att det nu hotar att slå på d5 och fortsätta med Dd8 och d4; i samma still som i 17...exd5-varianten. Skillnaden är att damen inte längre kan gå till h6. 18. Bxe6 (18. Nxe6 fxe6 19. Bxe6 Nc5 20. Nb6 a5 21. Rxc5 dxc5 22. Qe4 är en aning bättre för Svart om man ska tro Silikonmonstret.) 18... fxe6 19. Nxe6 (19. Qxe6? Nc5 20. Nxc5 dxc5 21. Nf5 Qe5) 19... b5 20. Rc7 (20. Nc7+ Kf8 21. Nxa8) 20... Ne5 21. Nb6 Kf7 22. Nd5 Kxe6 23. Qb3 Kf7 24. Rxe7+ Kf8 25. Qe3 Qd8 26. f4|^ Svart är inte utan resurser här, men det är mycket lättare att spela Vit.) (17... Qa7?! 18. Rc7 exd5 19. Nc3! (I efteranalysen såg vi på 19. Qc3? , men missade att 19... Qb8 garderar allt.) 19... Ne5 20. Nf5 Bf8 21. Qd2 Kd8 22. Nxd5 a5 23. Qc3+/=) 18. Nf5 Qd8! 19. Rc7 Så här långt hade jag räknat, men nu hade jag missat att 19... d4! forcerar remi. 20. Ng7+ (20. Qe4? d5 21. Qf4 Bf8) 20... Kf8 21. Qh6 Rc8 22. Ne6+ Ke8 23. Ng7+= Det är drag som 19...d4! som man måste se - långt in i varianter - för att man ska kunna bli en riktigt stark stormästare. Anledningen till att jag måste spela Ld5 är att 17. Bh3? alls inte fungerar p.g.a. 17... d5! då Svart enkelt försvarar sig med Dd6 eller De5. 17... d5 Nu är ställningen enkelt vunnen för Svart. 18. Qg7 Rf8 19. Qxh7 f5 20. Qh5 Qd6 21. Nc3 Rc8 22. Rd1 Nf6 23. Qf3 Qb6 24. Nxf5!? Jag är hellre ett torn under i en öppen ställning än kvalitet under i en ställning där mina pjäser inte kan röra sig. 24... Qxb2 25. Ng7+ Kd8 26. Rd3 Qc1+ 27. Bf1 Qg5 28. Nxd5 exd5 29. Nf5 Rc5 30. Nxe7? Detta baserar sig på en missräkning (med 5 sekunder på klockan). 30. Rd4-+ 30... Kxe7 31. h4 Qe5 Innan var det slut. Nu är det ännu mer slut. 32. Re3 Ne4 33. Qg4 Rc1 34. Kg2 f5 35. Qh5 Qd4 36. Qg5+ Kd7 37. Rxe4 fxe4 38. e3 Kände mig extremt frustrerad över att förlora partiet efter att två gånger ha gått emot min intuition. Ett schackparti är trots allt för kort för att man ska hinna räkna på allt. Tack Sebastian för att du räddade oss! 0-1 [Tiger]