Sjakkproblemer av Bjarne Blikeng

Klikk på brikken du vil flytte, og deretter på feltet den skal flytte til.
Du har 3 forsøk før svaret blir vist.

Publisert i Die Schwalbe, 1949.

Hvit setter sjakk matt i 4 trekk.

1. Be8 Hvit må oppheve patten, men vil samtidig beholde tårnet på åttenderaden. 1. Bc8? Bd5 og hvit er like langt. 1... Bd5 2. Rb8 Bg8 3. Rd8 Be6 4. Bf7# 1-0