Kristiansund Sjakklubb

ksk - stiftet 1917 

Årsmøtet

Av Karl W. Strand (1. mars 2010)
 

Rogers karakteristikk av årsmøtet 26.02 var vel kanskje i det ”snilleste” laget. Å si at det er lenge siden sist det var så dårlig oppmøte kan vel neppe betegnes som korrekt. Jeg mener å ha deltatt på alle årsmøtene etter 1960, og aldri har oppmøtet vært tilnærmet så dårlig som i år! Foruten fire representanter for det ”nye” styret var revisorene til stede, altså i alt 6 (seks!) medlemmer. Og da vet vi at antall betalende medlemmer aldri har vært høyere enn nå. Selvsagt ble møtet usedvanlig rolig, det er ganske trygt og godt for styret å sitte med 2/3 flertall i en generalforsamling. Direkte sunt er det vel ikke.

Hva det mildest talt elendige oppmøtet skyldes har ikke jeg noen god forklaring på (kanskje skyldes noe tidspunktet), og for alt jeg vet ville kanskje årsmøtet bli like fredelig om mange hadde møtt. Men – noe må være galt når absolutt ingen av de ”menige” medlemmer er interessert i å være med på å diskutere klubbens framtid, og da er det kanskje betimelig å spørre hvorfor.

Selv nevner jeg ikke dette fordi jeg litt uenig i enkelte ting som skjer, men jeg synes ikke at situasjonen skal bagatelliseres.

Jeg har selv i en årrekke drevet sjakkopplæring av barn og unge, og vet hva dette krever. Jeg er derfor sterkt imponert over det som skjer av opplærings- og rekrutteringsarbeid i klubben.
Uten god rekruttering blir det vanskelig å drive klubben i framtiden. Men – klubben er også avhengig av et godt og trivelig voksenmiljø. Derfor vil jeg anmode alle våre voksne medlemmer om å bli flinkere til å støtte opp om klubbkveldene. Selv møter jeg så ofte jeg kan, men det er litt frustrerende når det møter 3-6 voksne hver kveld. Jeg vet at styret tenker å foreta noen grep for at de mange som nesten aldri er å se skal finne veien til klubben, men til syvende og sist er det hver enkelt av oss det kommer an på.

Etter over 50 år med denne min kjære hobby er jeg nå i mitt 72 år sterkt redusert, både hva spillestyrke og fysisk evne til å delta i turneringer angår. Det forundrer meg imidlertid at nesten ingen av klubbens sterkeste spillere lenger deltar i klubbturneringer. (Kanskje bortsett fra en og annen lynsjakk- og hurtigsjakkturnering.) Hvorfor?? Det hadde for øvrig ikke skadet om noen av styremedlemmene hadde gått foran med et godt eksempel heller.

Kom igjen folkens, møt opp på klubbkveldene!
 

Utskriftsvennlig versjon

Teknisk ansvarlig