Kristiansund Sjakklubb

ksk - stiftet 1917 

Ekstraordinært årsmøte onsdag 22. juni 2011

Styret hadde innkalt til ekstraordinært årsmøte til onsdag 22. juni kl. 1900.
I innkallinga fra styret sto det
På bakgrunn av siste medlemsmøte velger styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
Årsaken er at klubben skal ta beslutning til om de skal kjøpe lokalet i Hauggt 7.
Styrets forslag som ble lagt fram på møtet var:
Styret foreslår å kjøpe sjakklokalet i Hauggt 7 under vedlagte dokumentasjon og med de betingelser som legges frem fra DNB og fra selger Aage Georg Sivertsen.
Årsmøtet godkjente innkallinga, og valgte Karl W. Strand til ordstyrer og Eilif Odde til referent. Et forslag fra Eilif Odde om å avvise forslaget ble nedstemt. Deretter orienterte formann i Sjakklubben Aage Georg Sivertsen om forslaget fra styret. Etter en spørsmålsrunde, forlot han møtet, pga. inhabilitet.

I debatten presenterte Tore Kristiansen et alternativt forslag:
Det ekstraordinære årsmøtet tar ikke stilling til styrets forslag, men gir den årsmøtevalgte komiteen fullmakt til å foreta all saksbehandling i forbindelse med eventuelt kjøp av eget lokale for Kristiansund Sjakklubb.

Det ekstraordinære årsmøtet utvider komiteen med to nye medlemmer.

Komiteen skal legge fram sin innstilling til et ekstraordinært årsmøte innen utløpet av august 2011.
De to forslagene ble satt opp i mot hverandre. Styrets forslag fikk 2 stemmer. Kristiansens forslag fikk 10 stemmer. Deretter valgte årsmøtet Karl W. Strand og Anders Olsen til de to nye medlemmene. Komiteen består da av Tore Kristiansen, leder, Tore Kallset, Per Erik Hoem, Karl W. Strand og Anders Olsen.

 

Utskriftsvennlig versjon

Teknisk ansvarlig