Kristiansund Sjakklubb

ksk - stiftet 1917 

Medlemskontingenten 2009

Støtt arbeidet i Kristiansund Sjakklubb ved å betale medlemskontingenten.

Kasserer Roger Hojem oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten så snart som mulig. Kontonummeret er 3930 24 05216.
Hvis du betaler over internett, så husk å skrive på hvem det gjelder for. Vil du ha giro men har ikke fått den, så ta kontakt med kasserer Roger Hojem. Telefonnumret hans står på sida for Kontaktinfo.

Medlemskontingenten er:

  • Voksne kr 1000, men kr 600 for dem som bor utenbys og ikke deltar så aktivt i våre aktiviteter i Kristiansund.
  • Barn og ungdom født etter 1/1 1993 er kontingenten kr 400 på årsbasis, men den kan også betales halvårsvis. Dette inkluderer også medlemskontingent i Kristiansund Sjakklubbs Ungdom.

Ved betaling av medlemskontingenten så er du naturligvis medlem i Kristiansund Sjakklubb og støtter vårt arbeid for bl.a. barn og ungdom. Da får du også tilsendt Norsk Sjakkblad som kommer ut med 6 numre i året. Og du kan delta i turneringer som arrangeres av klubb, krets og forbund.

Årsmøtet i 2009 vedtok å øke medlemskontingenten til 1000 kr. fra 600 kr. Samtidig ble kveldsspleisen opphevet. Samlet sett blir det billigere for medlemmene. Norges Sjakkforbund må ha kontingenten innen 1. mars hvert år. Se også kontingentsidene til Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund, der det framgår hvor mye vi må betale videre.

 

Utskriftsvennlig versjon

Teknisk ansvarlig